Proiecte

Proiecte fonduri europene:

 

 

 

 

Anunț privind începerea activităților din proiect

 

S.C. RESEARCH TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul în București, Șos. Virtuții, nr. 19D, Birourile 8, 9, 10, 11, 12, 13, etaj 6, Sector 6, derulează, începând cu data de 01.09.2016, proiectul “HUB TEHNOLOGIC inovativ bazat pe modele semantice și calcule de înaltă performanță  HUB-TECH”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene ( MFE), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).

Valoarea totală a proiectului este de 4.765.899,89 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 4.449.918,34 lei (3.559.934,67 FEDR și 889.983,67 din Bugetul Național). Proiectul se implementează în Municipiul București pe o durată 24 de luni.

Obiectivul proiectului îl reprezintă stimularea inovării și creșterea productivității în cadrul S.C. RESEARCH TECHNOLOGY S.R.L., prin realizarea, producerea și comercializarea unui hub tehnologic inovativ HUB-TECH, care agregă resurse tehnologice și umane în vederea facilitării procesului de redactare de teme de cercetare/soluții tehnice optimizate, prin recomandarea semantică a unor resurse textuale relevante a fi consultate (de exemplu articole științifice, teze de doctorat, brevete etc.), introducerea de mecanisme pentru generarea parțială a documentației, precum și crearea unui forum de discuții care să ofere suport personalizat, cu scopul comercializării produselor și a serviciilor realizate. Rezultatele obținute în urma implementarii acestui proiect vor permite, în primul rând o absorție mai rapidă a fondurilor destinate CDI, prin generarea unor teme de cercetare/soluții tehnice optimizate mai bine încadrate din punct de vedere inovativ și prin alinierea acestor proiecte la tendintele globale de inovare pe un anumit domeniu.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoană contact: Bănică Cosmin Karl

Funcție: Administrator

Tel: 0723338681, Fax: 0215680191, e-mail: [email protected]

Nume persoana de contact: Dascălu Mihai

Funcție: Director proiect

Tel: 0726111090, Fax: 0215680191, e-mail: [email protected]