HUB TECH

 

 

 

 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa Prioritară 1 – cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI)

în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor - Acțiunea 1.2.1 Ctr. 6/1.09.2016

Proiect: „HUB TECHNOLOGIC INOVATIV BAZAT PE MODELE SEMANTICE SI CALCULE DE INALTA PERFORMANTA HUB-TECH”

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

 

 

Proiect: „HUB TECHNOLOGIC INOVATIV  BAZAT PE MODELE SEMANTICE SI CALCULE DE INALTA PERFORMANTA HUB-TECH”

 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta stimularea inovarii in intreprinderea nou-infiintata inovatoare, Research Technology S.R.L., prin realizarea unui hub tehnologic inovativ HUB-TECH, care agrega resurse tehnologice si umane in vederea facilitarii procesului de redactare de teme de cercetare/solutii tehnice optimizate, prin recomandarea semantica a unor resurse textuale relevante a fi consultate (de exemplu, articole stiintifice, teze de doctorat, brevete, rezultate ale proiectelor de CDI etc.), introducerea de mecanisme pentru generarea partiala a documentatiei, precum si crearea unui forum de discutii care sa ofere suport personalizat, cu scopul comercializarii produselor si serviciilor realizate. Astfel, HUB-TECH integreaza noi modele computationale semantice de ultimă generatie, care permit identificarea automata de materiale relevante, utilizarea de calcule de inalta performanta pentru antrenarea acestora, dar totodata integreaza in fluxul de mecanisme automate utilizate componenta umana, esentiala pentru monitorizarea si rafinarea rezultatelor sistemului prin oferirea de feedback si sugestii.

Solutia tehnica dezvoltata isi propune:

 • Definirea si realizarea unui model semantic de recomandare de resurse textuale adecvate si/sau necesare redactarii de teme de cercetare/solutii tehnice optimizate care foloseste drept baza de indexare articole stiintifice specifice unui domeniu, teze de doctorat si/sau alte materiale relevante introduse in depozitul semantic.
 • Automatizarea, intr-o masura cat mai avansata, a unei solutii optimizate pentru idei si tehnologii inovatoare, prin preluarea de informatii generale din baze de date stiintifice, crearea de template-uri (sabloane) pentru popularea de informatii si implementarea unui modul dedicat bazat pe reguli pentru generarea automata a unor sectiuni din cadrul temei de cercetare/solutiei tehnice optimizate.
 • Implementarea unei componente front-end (portal) web-based care permite introducerea in limbaj natural a descrierii unei noi teme de cercetare/solutii tehnice optimizate si a informatiilor definitorii aferente, iar pe baza modelelor automate disponibile, furnizeaza recomandari de resurse de consultant si populeaza cu informatii preliminare scheletul temei.
 • Crearea unui forum de discutii pentru facilitarea procesului de generare de idei inovative, in concordanta cu ultimele evolutii din domeniu, prin realizarea de recomandari personalizate din partea unor experti in redactarea unor astfel de propuneri.

Obiective specifice:

 • Valorificarea rezultatelor de cercetare obtinute in teza de doctorat a dl. Dascalu Mihai, prin realizarea si experimentarea unui prototip al HUB-ului tehnologic, intr-o perioada de 18 luni, in etapa de Dezvoltare Experimentala;
 • Cresterea competitivitatii societatii prin inovare, prin realizarea unui HUB tehnologic si generarea de servicii inovative, in perioada de introducere in productie a rezultatelor cercetarii, respectiv intr-o perioada de 6 luni in implementarea proiectului si, implicit, cresterea cotei de piata;
 • Vanzarea platformei HUB-TECH si a serviciilor generate de aceasta, in valoare de minim 1.000.000 EURO, intr-o perioada de 3 ani dupa implementarea proiectului, conform cerintelor din piata, concretizate in pre-contractele prezentate sau altele similare;
 • Crearea de minim 15 locuri de munca (din care minim 4 femei), echivalent 7 persoane norma intreaga, in perioada de implementare proiect, cu responsabilitati de cercetatori
 • Crearea de 4 noi locuri de munca in intreprindere (din care minim 2 femei), altele decat in CD, respectiv in managementul de proiect si activitatile comerciale ale societatii;
 • Depunerea unei cereri de brevet, in perioada de implementare proiect, in decursul celor 24 de luni, in vederea protejarii drepturilor de proprietate intelectuala asupra produselor si tehnologiilor dezvoltate prin proiect, dupa perioada de experimentare a prototipului;
 • Dezvoltarea de legaturi cu universitati si institute de cercetare de prestigiu, cum ar fi Universitatea Politehnica din Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatică, prin angrenarea, in cadrul colectivului de cercetare, de personal cu inalta calificare (minim 5 membri angajati din UPB).

 

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoană contact: Bănică Cosmin Karl

Funcție: Administrator

Tel: 0723338681, Fax: 0215680191, e-mail: [email protected]

Nume persoana de contact: Dascălu Mihai

Funcție: Director proiect

Tel: 0726111090, Fax: 0215680191, e-mail: [email protected]

 

Achizitii Proiect

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României